دولت آمریکا برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری EB-5 را در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. این برنامه شامل مشوق هایی در راستای سرازیر شدن سرمایه های خارجی به سوی مشاغل و اقتصاد آمریکا  می باشد. در مقابل سرمایه گذاران  و خانواده هایشان امکان دریافت شهروندی دایم در آمریکا را در ازای ایجاد شغل برای کارگران آمریکایی بدست می آورند.

برنامه EB-5 از زمان ایجاد تا کنون تکامل چشمگیری داشته، اکنون تنها دو راه برای سرمایه گذاران خارجی جهت دریافت ویزای EB-5 وجود دارد، که شامل:

سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای

  سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای که مورد تایید دولت قرار گرفته باشد. این سرمایه ها باید در زمینه های مورد تایید سازمان مهاجرت آمریکا، هزینه گردند.

سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری در یک ریسک اقتصادی موجود که موجب ایجاد شغل گردد.

سرمایه گذاری در یک مرکز منطقه ای شرایط مناسب بسیار خوبی را برای مهاجرانی که بدنبال مهاجرت به آمریکا هستند درپی دارد.

حداقل ۱۰ شغل (مستقیم و یا غیر مستقیم) در پی این سرمایه گذاری باید ایجاد گردد.

میزان مشغول شدن در کارها: امکان محاسبه هر دو نوع شغل مستقیم و غیرمستقیم یکی از بهترین شرایط این نوع از سرمایه گذاری می باشد.

با سرمایه گذاری دربرنامه مرکز منطقه ای، سرمایه گذاران می توانند از امتیاز سرمایه گذاری در آن و امکان شمارش شغلهای مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده در پروژه و مورد نیاز ویزای EB-5  استفاده کند. اینگونه کار آفرینی ها نیازی به مدارک دال بر اینکه سرمایه گذار مستقیما کارمندان را استخدام کرده ندارند. وظیفه اثبات ایجاد همه شغلها  بر عهده مرکز منطقه ای خواهد بود.

اقتصاددانان برتر وارک تاییدیه های لازم برای اثبات ایجاد شغلهای مستقیم و غیر مستقیم را گرد هم می آورند. متقاضیان ویزای EB-5 میباید حداقل ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار برای کارآفرینی سرمایه گذاری همراه با ریسک انجام دهند. البته اگر پروژه سرمایه گذاری در منطقه تعیین شده برای ایجاد شغل (با درصد بیکاری بالا) قرار داشته باشد این میزان حداقل, ۵۰۰,۰۰۰ دلار خواهد بود.   

سازمان مهاجرت آمریکا (USCIS) سالانه گزارش آماریی  از کلیه درخواست های ویزای EB-5 سال گذشته اش را منتشر مینماید.   

ویزاهای صادر شده در هر سال

  • 2009
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016

موافقت درخواست I-829

  سرمایه گذاران همچنین میباید درخواست I-829 را (بعد از گذشت ۲ سال) و به کمک وکیلشان ارایه دهند. آنها باید نشان دهند که سرمایه گذاریشان شرایط لازم برای برنامه ویزای مهاجرتی EB-5 را داشته.  در صورت شامل شدن این شرایط با شرایط اداره مهاجرت آمریکا سرمایه گذار و خانواده اش مشمول گرفتن گرین کارت دایم آمریکا خواهند شد.

موافقت درخواست I-526

برای حضور در برنامه سرمایه گذاری EB-5 سرمایه گذاران میباید با کمک وکیلشان درخواست I-526 را ارایه دهند. این درخواست میزان شایستگی متفاضیان برنامه سرمایه گذاری EB-5 برای حضور در این برنامه را نشان میدهد.