سرمایه گذاران برای شرکت در برنامه EB-5 میبایستی درخواست I-526 را برای اداره مهاجرت آمریکا تکمیل کنند. نود روز قبل از باطل شدن گرین کارت موقت, سرمایه گذاران باید درخواست جداگانه ای با نام I-829 را تکمیل کنند تا شهروندی دایم را دریافت نمایند.

درخواست I-526

درخواست I-526 مشخص میکند که آیا متقاضی سرمایه گذاری واجد شرایط شرکت در برنامه EB-5 هست و میتواند برای گرفتن ویزای EB-5 اقدام نماید. بطور معمول یک وکیل مهاجرتی فرم I-526 را پر کرده و هزینه ای معادل ۱۵۰۰ دلار برای اینکار دریافت میکند.

فرم درخواست I-526 اولین قدم در پروسه درخواست برنامه EB-5 میباشد. طبق درخواست سازمان مهاجرت آمریکا کلیه سرمایه گذاران ملزم به فراهم آوردن مدارک ذیل میباشند:

۱. اسنادی مبنی بر اینکه سرمایه گذار منابع مالی کامل برای سرمایه گذاری در EB-5 را دارا میباشد.

۲. تاییدیه که نشان دهد پول سرمایه گذاری بصورت قانونی بدست آمده است.

۳. کپی پاسپورت هریک از اعضای خانواده که درخواست EB-5 شان درج شده است.

۴. مدارکی که نشان دهنده تحصیلات و سوابق کاری است و شامل کارنامه تحصیلی, رزومه, مدارک تحصیلی  و سایر مدارک تکمیلی برای این پروسه میباشد.

۵. گواهی تولد و سند ازدواج برای تمام اعضای درج شده در درخواست سرمایه گذاری EB-5

سرمایه گذاران برای تکمیل ملزومات فرم I-526  میبایستی با یک وکیل مهاجرتی همکاری کنند. بسته به نوع پرونده ممکن است مدارک دیگری نیز لازم باشد.

درخواست I-829

پس از پذیرفته شدن درخواست I-526 , سرمایه گذار و اعضای خانواده واجد شرایط که نامشان در این فرم درج شده, گرین کارت موقت دریافت میکنند. این گرین کارت موقت برای ۲ سال اعتبار دارد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که سرمایه گذار و وکیل ایشان  ۱۰ روز قبل از انقضای گرین کارت موقت میباید درخواست I-829 را تکمیل کرده و همچنین مدارک ذیل را نیز فراهم آورند:

  • مدارکی مبنی بر اینکه سرمایه گذار میزان تعیین شده را در پروژه سرمایه گذاری کرده است.
  • مدارکی که نشان دهد در زمان فرستادن درخواست I-829 پول سرمایه گذاری شده در پروژه تعیین شده سرمایه گذاری گشته و این پول تحت ریسک مالی بوده است.
  • مدارکی که نشان دهد حداقل ۱۰ شغل تمام وقت به طور مستقیم از طریق سرمایه گذار و با سرمایه گذاری در پروژه ایجاد گشته است.
  • پس از پذیرفته شدن I-829 توسط اداره مهاجرت آمریکا , سرمایه گذار و خانواده واجد شرایط او گرین کارت دایم را دریافت میکنند.