شرایط توسعه دهندگان وارک

مرکز منطقه ای واشنگتن آمریکا همیشه بدنبال موقعیت های سرمایه گذاری جدید است.

ما در حال حاضر علاقه مند به انجام پروژه هایی همانند: دیتا سنتر ها,  شهرسازی,  ساخت و توسعه مکانهای مسکونی,  ساخت و ساز و توسعه تجاری و کارخانجات صنعتی هستیم.

برای اینکه پروژه ای واجد شرایط برنامه توسعه EB-5 باشد, باید در منطقه تعیین شده ایجاد شغل (TEA) قرار گرفته باشد.  منطقه تعیین شده ایجاد شغل (TEA) منطقه ای است که درآن درصد بیکاری حداقل ۱۵۰ درصد میانگین عمومی ایالات متحده باشد و به همین دلیل این منطقه تعیین شده است. این مناطق با درصد بالای بیکاری درعین حال باید در بخش یا مناطقی قرار گرفته شده باشند که جمعیتی برابر با بیشتر از ۲۰۰۰۰ نفر داشته باشد.

پروژه EB-5 در صورتی میتواند جز مناطق (TEA) قرار بگیرد که در زمان سرمایه گذاری EB-5  مکان اصلی پروژه در منطقه ای با آمار بیکاری بالا قرار گرفته باشد.

وارک عرضه کننده انواع وام یا سهام سرمایه گذاری میباشد. با وجود اینکه هر پروژه در نوع خود منحصر بفرد است. شرط قرارگیری پروژه ها در منطقه تعیین شده ایجاد شغل  (TEA) تنها شرطی است که در مورد همه پروژه های EB-5 صدق میکند.

لیست ذیل  شاخص هایی را معرفی میکند که مشخص میکند که آیا وامهای EB-5 برای پروژه شما مناسب هستند‌.(یک پروژه نباید شامل تمامی شاخص های ذکر شده باشد اما هرچه بیشتر شامل آنها باشند شانس بهتری برای واجد شرایط بودن وام EB-5 هستند)

۱. داشتن تجربه های مشابه و موفق قبلی در زمینه توسعه

۲. داشتن بازار تقاضا با زیربناهایی قوی برای بازارهای اختصاصی

۳. تامین ۲۰ در صد کل هزینه ها توسط دارایی توسعه گر

۴. پیش بینی کامل سرمایه جمع شده در ابتدای گردآوری وجوه مالی

۵. داشتن گروه مجرب برای پروژه که شامل  پیمانکار ارشد, معمار و .. می شود

۶. داشتن یک برنامه ۵ تا ۶ ساله واضح برای معرفی به سرمایه گذاران EB-5

۷. داشتن تاییدیه ها ومجوزهای لازم شهر و شهرداری

۸. داشتن یک پروژه خلاق و منحصر به فرد در طول ۸-۱۲ ماه

۹. داشتن شرکا و حمایت قوی از طرف دولت (این حمایت می تواند بصورت نامه های حمایتی, کمک هزینه های مالی, وام, زمین یا هرگونه کمک دیگری باشد)