مرکز منطقه ای واشنگتن آمریکا (وارک) دارای تاییدیه سازمان مهاجرت آمریکا (USCIS) می باشد.

ما با حساسیت بالا پروژه هایی را انتخاب میکنیم که هم از سرمایه سرمایه گذارانمان حمایت کنیم و هم شرایط لازم برای دریافت شهروندیشان در آمریکا فراهم گردد.

وارک میتواند سرمایه های لازم جهت سرمایه گذاری در پروژه ها را در محدوده واشنگتن دی سی و با هدف ایجاد شغل گردهم آورد.

 

تیم ما متشکل شده اند از افراد مجرب و با توانایی های بالا در زمینه های حقوقی، اقتصادی، حسابداری و فنی باسابقه طولانی، این افراد دارای تجارب با ارزش دانشگاهی و صنعتی میباشند. با دارا بودن این تخصص ها ما توانایی انجام کارهای مختلف در زمینه کارآفرینی را داریم.